ACCESSIBILITY

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Dis­se inn­stil­lin­ge­ne er til stor hjelp for spil­le­re som sli­ter med dår­lig syn, farge­blind­het og litt att­åt. På høy­re side av skjer­men fin­ner du seks la­ma­er i far­ge­de sirk­ler. Hvis du ikke kan se noen av la­ma­ene, er det stor sann­syn­lig­het for at du er farge­blind, noe som i tur kan hind­re deg fra å se and­re spil­le­re helt klart når du lø­per rundt på Batt­le Royale-kartet. Ut­forsk de for­skjel­li­ge mo­du­se­ne for å se om til­stan­den blir bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.