ALLE OMBORD I BATT­LE- BUS­SEN!

En­hver run­de Batt­le Royale be­gyn­ner med en tur på spil­lets Batt­le Bus. Det­te er det du må vite.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Nå har du valgt mo­dus, sam­let even­tu­el­le mak­ke­re spillet på og så kas­tet deg inn i al­vor. Hva nå? å Jo, nå er du i ferd med leg­ge ut på tur i spil­lets al­min­ne­lig Batt­le Bus, en nok­så og buss som fly­ro­ver kartet ut etter 30 tru­er med å kas­te deg skal du få se­kun­der ombord. Her hvor­dan noen råd som for­kla­rer når du Batt­le-bus­sen­fun­ge­rer, du bør hop­pe og hvor­dan gjen­nom­fø­rer en per­fekt lan­ding!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.