PÅ BATTLEBUSSEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Når alle er kla­re, vil Batt­le-bus­sen be­gyn­ne sin ferd over kartet. Det førs­te du vil gjø­re nå, er å ta en titt på kartet. En pil vil dras på tvers av kartet for å in­di­ke­re hvor bus­sen kom­mer til å fly (den­ne ru­ten er ulik i hver run­de).

Nå bør du be­gyn­ne å ten­ke på hvor du vil lan­de. Ned­tel­lin­gen vil snart be­gyn­ne, og da har du bare 30 se­kun­der på å kom­me deg ut i hui og hast! Hvis du be­stem­mer deg for sent, kan det ten­kes at du går glipp av de beste lan­dings­ste­de­ne.

Hvis du spil­ler på et lag, kan du også set­te ut en mar­kør for å vise res­ten av grup­pa di hvor du har lyst til å lan­de (på Xbox One gjør du det­te ved å flyt­te mar­kø­ren med høy­re spak og så tryk­ke på «RB» for å in­di­ke­re hvor du vil hop­pe). Det­te er en uvur­der­lig taktikk du må be­nyt­te deg av hvis du skal ha noen som helst form for sam­ar­beid inn­ad i la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.