ANARCHY ACRES

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Langt nord på kartet (rett opp for de som ikke tok spei­der­mer­ket for na­vi­ga­sjon).

Hva be­fin­ner seg der?

Åk­re og lå­ver. Det­te om­rå­det er nok­så likt Fa­tal Fields, som på sin side be­fin­ner seg langt sør på kartet. Først gang vi lan­det her, trod­de vi at vi had­de hav­net feil sted, men det had­de vi ikke.

Det­te er et sted hvor «loot» er nok­så sjel­dent. Det fin­nes rik­tig­nok en rek­ke kis­ter rundt om­kring på går­den, men de er sjel­den ute i det fri. Ut­forsk låve­tak, bak høy­bal­ler og på sove­rom­me­ne rundt om­kring på går­den. Det er en salgs­auto­mat i en av lå­ve­ne også.

Det­te er imid­ler­tid et vel­dig ri­si­ka­belt sted å be­fin­ne seg. Å løpe på tvers av åpne slet­ter, mens du be­ve­ger deg fra låve til låve, gjør deg utro­lig sår­bar for fien­der med snik­skyt­ter­rif­ler. Det er også et nok­så po­pu­lært lan­dings­sted, noe som er mer­ke­lig med tan­ke på hvor langt uten­for midt­en av kartet det er og hvor langt det er til nes­te om­rå­de.

Er det et godt lan­dings­sted?

Det er ikke ide­elt. Skat­te­ne er av og til vans­ke­li­ge å fin­ne, land­ska­pet er åpent, og det fin­nes en hel gjeng med spil­le­re som ikke vil nøle med å blå­se ho­det av deg hvis du ikke fin­ner et godt vå­pen tid­lig. Vi vil som re­gel prø­ve et an­net sted først.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.