FLUSH FAC­TORY

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Flush Fac­tory er helt på bun­nen av kartet, ved det man kan kal­le et slags in­gen­manns­land.

Hva be­fin­ner seg der?

Det øye­blik­ket du åp­ner fall­skjer­men og be­gyn­ner å sve­ve ned mot Flush Fac­tory, skjøn­ner du hvor­dan om­rå­det fikk nav­net sitt. Det mas­si­ve toa­let­tet i for­går­den sier vel egent­lig sitt.

Ja, det­te er en fab­rikk hvor de la­ger toa­let­ter. Hvis du vand­rer rundt om­kring i fab­rik­ken, vil du opp­da­ge sam­le­bånd hvor du ser de­ler av split­ter nye la­tri­ner! Men det­te om­rå­det er ikke bare dritt (unn­skyld språk­bru­ken), for­di når du kom­mer ut av fab­rik­ken, vil du opp­da­ge mye spen­nen­de.

Om­rå­det er fak­tisk en ald­ri så li­ten gull­mine: Du vil fin­ne tonne­vis av kis­ter i og rundt fab­rik­ken, og på for­si­den av byg­get fin­ner du fle­re laste­bi­ler som an­ta­ge­lig også hu­ser en kis­te el­ler tre. Og når du har ra­net bi­le­ne for det de er verdt, kan du knu­se de til små­bi­ter for å sam­le inn mas­se me­tall i sam­me slen­gen – per­fekt for å byg­ge kraf­ti­ge fort sent i spillet.

Er det et godt lan­dings­sted?

Det kan bli hek­tisk her hvis bus­sen flyr like i nær­he­ten, men el­lers er det­te ofte et over­sett om­rå­de på kartet du an­ta­ge­lig vil ha (nes­ten) for deg selv. Bare hold et akt­somt øye på kartet og klok­ka – det er lett å rote seg bort og ikke rek­ke å løpe til midt­en av kartet (hvis det er der stor­mens øye er).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.