HAUNTED HILLS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

I det nord­vest­li­ge hjør­net av kartet, most mel­lom Junk Junc­tion og Plea­sant Park.

Hva be­fin­ner seg der?

Du får in­gen ut­mer­kel­ser for å gjet­te at det er litt hum­pe­te her – de man­ge ås­si­de­ne og dal­søk­ke­ne gjør det­te til en yngle­plass for snik­skyt­te­re. Er man hel­dig, kan man lan­de di­rek­te på en fjell­side, fin­ne en snik­skyt­ter­rif­le og så plaf­fe ho­det av en fien­de nes­ten med en gang run­den star­ter.

Det hø­rer der­imot til sjel­den­he­te­ne å fin­ne et vå­pen i det fri på ås­si­den. I ste­det bør man som re­gel sat­se på å lan­de på ta­ket til den kirke­ak­ti­ge byg­nin­gen. Lag en vei gjen­nom ta­ket og velg blant god­sa­ke­ne som ven­ter på inn­si­den.

Det er også et stort mau­so­le­um her, og der er det som re­gel man­ge kis­ter å åpne. Vent litt ... kan­skje det er alle våp­ne­ne de som døde der har lagt igjen?

I kor­te trekk: Det er nes­ten in­gen som for­la­ter Haunted Hills tom­hend­te. I til­legg er det også to nær­lig­gen­de om­rå­der som du kan ut­fors­ke når du har fun­net det du tren­ger på ås­kam­men.

Er det et godt lan­dings­sted?

Ja, vel­dig godt fak­tisk. Et par av guide­ne vi har sett på­står at det er et svært øde sted, men vi stø­ter som re­gel all­tid borti en hånd­full spil­le­re når vi lan­der der, så vær på vakt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.