JUNK JUNC­TION

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

I det nord­vest­li­ge hjør­net av kartet. Hvis du flyr for langt, vil du svøm­me med fiske­ne.

Hva be­fin­ner seg der?

Som nav­net til­si­er, er det mye skrot som lig­ger i om­rå­det rundt Junk Junc­tion – det­te er en god, gam­mel­dags skrap­hand­ler. Det be­tyr der­imot ikke at det ikke fin­nes gjen­stan­der du kan pluk­ke opp her. Du kan lete blant bil­vrak og i byg­nin­ge­ne i om­rå­det for å fin­ne tonne­vis av kis­ter, vå­pen og am­mu­ni­sjon.

Skrap­hand­le­ren er om­rin­get av en høy mur­vegg, men det­te er li­ke­vel ikke et spe­si­elt trygt om­rå­de. Ra­de­ne med bil­vrak står tett i tett, og det hele min­ner vel­dig om en la­by­rint. Fak­tisk er det så klaus­tro­fo­bisk her at man ofte hav­ner an­sikt til an­sikt med en an­nen spil­ler helt uten å vite det. Du bør der­for ha et vå­pen som kan sky­te fort og pre­sist på kor­te av­stan­der klart her.

De som be­sø­ker det­te om­rå­det er også ut­satt for snik­skyt­te­re som hol­der til på åsen hvor den enor­me la­mas­ta­tu­en står. Det­te lande­mer­ket be­fin­ner seg nes­ten helt på kan­ten av kartet, så det er ikke så man­ge spil­le­re som tør å be­ve­ge seg ut dit. Vær li­ke­vel på vakt!

Hvis du er ale­ne, er det en god idé å knu­se bi­le­ne i om­rå­det for å sam­le me­tall.

Er det et godt lan­dings­sted?

Vi er ikke store til­hen­ge­re av Junk Junc­tion. Det er et po­pu­lært lan­dings­sted, først og fremst for­di det be­fin­ner seg langs ut­kant­en av kartet og for­di det er far­lig å be­ve­ge seg rundt det, men vi an­be­fa­ler at kun er­far­ne spil­le­re prø­ver seg på det­te om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.