SHIF­TY SHAFTS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Like sør­vest for midt­en av kartet – til venst­re for ho­ved­vei­en som går fra nord til sør.

Hva be­fin­ner seg der?

Det er en gull­gru­ve. Bosk­ta­ve­lig talt. Mi­necraft­til­hen­ge­re bur­de fin­ne seg til ret­te her, for­di det­te er et per­fekt sted for å hak­ke løs på gru­ver med sleg­ga di for å sam­le res­sur­ser.

Det er masse­vis at «loot» i det­te om­rå­det: De sma­le tun­ne­le­ne un­der jor­den er per­fekt for å fin­ne skjul­ter skat­ter. Hvis du er eks­tra opp­merk­som, kan du som re­gel all­tids se el­ler høre en kis­te her nede også – dis­se be­fin­ner seg van­lig­vis bak tre­veg­ge­ne i gru­ven.

Gru­ve­ne er der­imot ikke det beste ste­det å for­sva­re seg selv. Du er gans­ke ut­satt for gra­na­ter og bak­holds­an­grep, så vær på vakt når du tar for deg av skatte­kis­ter og vå­pen. Plut­se­lig blir du le­ven­de be­gravd!

Er det et godt lan­dings­sted?

Shif­ty Shafts er et spen­nen­de sted å lan­de, og som of­tes­te er det også mye ro­li­ge­re enn nabo-om­rå­det, Tilted Tow­ers. Bare sørg for at du har et nær- el­ler mel­lom­dis­tanse­vå­pen klart – det er all­tid en ri­si­ko for at noen sni­ker seg inn­på deg nede i gru­ve­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.