TOMATO TOWN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Nord­øst på kartet, like til venst­re for Wai­ling Woods. Ofte kan man se spil­le­re som snub­ler seg ut av sko­gen og rett inn i Tomato Town.

Hva be­fin­ner seg der?

Om­rå­det kal­les Tomato Town på grunn av den mas­si­ve, røde to­ma­ten som hø­rer til hur­tig­mat­kje­den som hol­der til her. Det er løn­ner seg å lan­de på selve to­ma­ten for­di den er høyt oppe og du kan hop­pe raskt ned på ta­ket og hak­ke deg inn der­fra. Det er et vell av gjen­stan­der som skju­ler seg in­ne i res­tau­ran­ten, men du er nok ikke den enes­te som har sik­tet deg inn på det­te om­rå­det (spe­si­elt hvis Tomato Town be­fin­ner seg langs Batt­le­bus­sens rute).

Det fin­nes en rek­ke and­re byg­nin­ger i Tomato Town hvor du kan fin­ne vå­pen og am­mu­ni­sjon – selv om by­kjer­nen er stapp­full av spil­le­re, fin­nes det all­tids fle­re små ut­hus og con­tai­ne­re langs ut­kant­en av byen hvor du kan fin­ne noen god­sa­ker.

Når du er sik­ker på at kys­ten er klar, er det bare å be­gyn­ne å hak­ke løs på bi­le­ne som står par­kert i byen. Det­te gir deg mer me­tall enn det som godt er. Vær helt sik­ker på at det ikke er noen i nær­he­ten dog – man­ge av bi­le­ne har fort­satt fullt fun­ge­ren­de bil­alar­mer.

Er det et godt lan­dings­sted?

Det er litt for tra­velt og har litt for lite «loot» for vår smak. Hvis du kla­rer å lan­de på res­tau­ran­ten, er det­te selv­føl­ge­lig en ald­ri så li­ten gull­gru­ve, men el­lers kan det­te gå rik­tig så ille.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.