WAI­LING WOODS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Hvordan Mestre Battle Royale-kartet -

Hvor er det?

Etter alle de brå­ke­te by­ene og fete fast food­res­tau­ran­te­ne, er det dei­lig å fin­ne et ro­lig sted i Fortnite. Det­te om­rå­det er langt nord­vest på kartet – en hyg­ge­lig og fre­de­lig skog, ikke sant?

Hva be­fin­ner seg der?

Wai­ling Woods er litt som Lonely Lake – den vir­ke­li­ge pre­mi­en be­fin­ner seg på øya i midt­en. El­ler klar­nin­gen i midt­en i det­te til­fel­let, da. Hvis du lan­der her først og får tak i et bra vå­pen, er det lite som kan stop­pe deg. Hvis du kom­mer hit som num­mer to, er det bare å håpe at in­gen opp­da­ger deg fra det lil­le snik­skyt­ter­tår­net i midt­en av la­by­rin­ten.

For joda, det er en la­by­rint her, og masse­vis av vå­pen lig­ger strødd rundt om­kring der in­ne. Men hvis du blir sett av noen som er oppe i tår­net, vil ikke et par trim­me­de bus­ker hind­re dem fra å sky­te deg i styk­ker.

Når du først kom­mer deg ut av la­by­rin­ten og inn i sko­gen, er du nødt til å være var­som og lis­tig. Her kan det duk­ke opp mot­spil­le­re bak hvert enes­te tre! De selv­sam­me trær­ne er selv­føl­ge­lig en so­lid kil­de på res­sur­ser, men du blir et lett byt­te hvis noen ser trær som plut­se­lig for­svin­ner midt i sko­gen.

Ikke over­se den store con­tai­ne­ren som lig­ger på vei­en mot Dusty De­pot: Det er masse­vis av «loot» der in­ne.

Er det et godt lan­dings­sted?

Det er et strå­len­de sted å be­gyn­ne hvis du kla­rer å sik­re tår­net i midt­en av klar­nin­gen. Alt er ikke for­tapt hvis du bom­mer på må­let ditt, men da løn­ner det seg å hol­de en lav pro­fil hvis du skal kom­me deg ut av sko­gen i live.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.