VELG VÅ­PE­NET DITT

Det­te er de vik­tigs­te fak­to­re­ne du må ten­ke på når du vel­ger vå­pen.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

deg en I dette­ka­pit­te­let gir vi de full­sten­dig over­sikt over finne­si uli­ke vå­pen­ty­pe­ne som samt hvor­dan Fortnite Battleroyale for rik­tig du vel­ger rik­tig vå­pen å vel­ge rik­tig si­tua­sjon. Det er vik­tig bru­ker for verk­tøy for job­ben! Du for å ek­sem­pel ikke en ra­kett­kas­ter halv­an­nen sky­te en kar som står me­ter fra deg.

Vi skal også gi deg de uli­ke nøk­kel­in­for­ma­sjon om har og hvor gra­de­rin­ge­ne våp­ne­ne våp­ne­ne rundt du kan fin­ne de beste sis­te du vil, er om­kring på kartet. Det bare en å måtte­lø­pe rundt med hak­ke og en tom rygg­sekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.