MINI­GUN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Vi aner ikke hvor­for man kal­ler det­te vå­pe­net en «mini­gun» Det er jo ikke ak­ku­rat lite – fak­tisk er det gi­gan­tisk, spe­si­elt sam­men­lig­ned med en pis­tol, men akk ja ...

Mini­gun er en rask og dje­velsk ma­skin som sky­ter ut hele 12 ku­ler i se­kun­det. Du kan vol­de enorm ska­de med vå­pe­net, men ofte er det mer ef­fek­tivt mot bygg­verk enn and­re spil­le­re. Hvis du har tenkt til å sky­te i styk­ker et fort el­ler et stak­kars tre, er mini­gun helt klart tin­gen for job­ben.

Det er ikke et spe­si­elt treff­sik­kert vå­pen, som du kan se fra tal­le­ne vi har hen­tet fram. Hode­skudd er hel­ler ikke dø­de­li­ge i og for seg selv, men sjan­sen er stor for at når du tref­fer med ett hode­skudd, vil to-tre føl­ge raskt etter.

Vå­pe­net fin­nes bare i epic og le­gen­da­ry-va­ri­an­ter – det­te ale­ne bur­de over­be­vi­se deg om hvor kult det er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.