ARMBRØST

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Spil­lets armbrøst (el­ler «cross­bow» som det he­ter på en­gelsk) er den nes­ten ra­ke mot­set­nin­gen av mini­gun. Det­te vå­pe­net fy­rer av skudd med en fre­kvens på 0,6 run­der per se­kund. Du kan også fyre av går­de tu­sen­vis av pi­ler mot et fort, og det vil ikke ta så mye som en ripe i lak­ken. På mot­satt side la­ger ikke arm­brøs­tet en enes­te lyd, mens mini­gun hø­res ut som en mo­tor­sag som hol­der på å kve­les.

Så hvor­for i all ver­den skal du vel­ge å leke Ro­bin Hood i en dø­de­lig skudd­veks­ling? For­di det­te vå­pe­net gjør enormt mye hode­skudds­ska­de: 187 skade­po­eng! Det­te be­tyr at en spil­ler må ha full helse og nes­ten fullt skjold for å over­le­ve. Og med et godt sik­te, er det hel­ler in­gen­ting i vei­en for at du kan ta deg god tid før du fy­rer av den dø­de­li­ge pila.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.