AM­MU­NI­SJON

Du har våp­ne­ne – nå tren­ger du ku­ler og krutt!

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Du har pluk­ket opp et din, vå­pen el­ler to på rei­sen du også en og med på kjø­pet fikk Men før god del am­mu­ni­sjon. til å gå el­ler si­den kom­mer du da er tom for dis­se ku­le­ne, og like nyt­tig vå­pe­net ditt om­trent på som en pose små­godt slag­mar­ken.

Da er det bare å fyl­le på med nye ku­ler! Men du kan helst inn i ikke dytte­hvil­ke som Hver hvil­ket som helst vå­pen. spe­si­ell vå­pen­klas­se bru­ker en am­mu­ni­sjons­type, og her får du hva som en rask over­sikt over hø­rer til hvor:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.