EKSPLOSIVER

Skyte­vå­pen er ikke den enes­te må­ten du kan kver­ke Batt­le Royale-fien­der!

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Hvis du vil lyk­kes i Battleroyale, må du selv­føl­ge­lig lære deg hvor­dan du sky­ter. Men det finne­sogså and­re i må­ter å sen­de fien­der gra­ven: eksplosiver for ek­sem­pel! Det fin­nes­flere­u­li­ke eksplosiver i Batt­le har Royale, og hver av dem en el­ler flere­u­li­ke bruks­om­rå­der. La oss fin­ne ut­hva hver av de for­skjel­li­ge eks­plo­sjo­ne­ne be­tyr!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.