SLIK PLAS­SE­RER DU FELLER

Det fin­nes fle­re lure må­ter å dre­pe fien­der på: Sett en fel­le!

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Det finne­sin­gen­ting – vi gjen­tar, in­gen­ting – som er så frust­re­ren­de som å gå i en fel­le i Fortnite. Og på sam­me vis er det også få ting som er like en gi­ven­de som å kver­ke mot­stan­der med en vel­plas­sert fel­le i spillet.

Battleroyale plei­de å ha tonne­vis av en for­skjel­li­ge feller, men god del av dis­se har blitt kan fjer­net fra spillet. Fle­re når rik­tig­nok ha duk­ket opp du får klør­ne i det­te ma­ga­si­net, men i mel­lom­ti­den får du nøye deg med hvor­dan du plas­se­rer dis­se fel­le­ne:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.