UTSKYTNINGSRAMPE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Ut­skyt­nings­ram­pen («launch­p­ad») er ikke fullt så mye en fel­le for and­re spil­le­re, men i ste­det en fel­le du kan bru­ke selv. Den sky­ter spil­le­ren høyt til værs, og lar der­et­ter ved­kom­men­de bru­ke gli­de­ren sin for å sve­ve til­ba­ke til jor­den.

Den er kjekk å ha mot slut­ten av run­der, når spil­le­re plei­er å skju­le seg i hvert sitt fort. Da kan du bru­ke den for å spret­te inn i en an­nen spil­lers fort og over­ras­ke dem med et kjapt bak­holds­an­grep.

Du må be­reg­ne an­gre­pet ditt nøye: Du kan ikke bru­ke vå­pen i luf­ten, og det­te gjør deg til et en­kelt mål hvis noen opp­da­ger deg. Vær rask og lis­tig, så skal du nok kla­re å ta knek­ken på fien­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.