GRUNN­LEG­GEN­DE BYGGEFERDIGHETER

Du kan ikke bare sky­te deg til sei­er i Batt­le Royale – du må mestre byg­gin­gen også.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Er du flink til å sne­kre? Hvis ikke, må du nok fin­sli­pe dis­se fer­dig­he­te­ne før du kan Fortnite. vin­ne noe som helst i

et Vi snakker ikke om å slå så par veg­ger sammen og sette­seg ned for å ta en kopp til å kaf­fe– du må være i stand byg­ge et fort i lø­pet av ti en sjan­se se­kun­der hvis du vil ha å bli når sir­ke­len be­gyn­ner og les vir­ke­lig li­ten. Så følg med en bed­re våre bygge­tips for å bli Fortnite-spil­ler!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.