HELDIGE FUNN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Du tren­ger ikke hak­ke løs for på alt og alle for å sam­le res­sur­ser. Når du vand­rer om­kring på kartet vil du ofte snub­le over små hau­ger med res­sur­ser som du kan pluk­ke opp og ta med deg – dette­er grun­nen til at du bør ut­fors­ke hver enes­te krik og krok i byg­nin­ge­ne du be­sø­ker.

Skatte­kis­ter er en an­nen god kil­de på res­sur­ser: Nes­ten samt­li­ge kis­ter i spillet vil gi deg tre, mur­stein el­ler me­tall, slik at du ikke tren­ger å øde­leg­ge om­gi­vel­se­ne dine for å opp­da­ge dem. Vi vet du er skik­ke­lig lys­ten på det kule vå­pe­net du fant, men husk å ta med deg ma­te­ria­le­ne også – vi vet du har mas­se tre nå, men du kom­mer til å tren­ge mye mer når sir­ke­len krym­per og alle byg­ger sin egen mo­dell av Em­pi­re Sta­te Buil­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.