1. ORDINÆR RAM­PE (MED SIDER)

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Det­te hø­res kan­skje utro­lig sim­pelt ut, men det er over­ras­ken­de hvor mye en van­lig ram­pe kan hjel­pe til i kamp. For det førs­te gir den deg dek­ning: Bygg ram­pen med kan­ten mot fien­den for å lage noe du kan gjem­me deg bak.

Du kan også bru­ke den for å kom­me deg opp i høy­den. Hvis du be­fin­ner deg høy­ere oppe enn mot­stan­de­ren din, er det all­tid en stor sjan­se for at du kom­mer til å vin­ne den på­føl­gen­de skudd­veks­lin­gen. Alt du tren­ger å gjø­re er å sni­ke deg opp ram­pen og tit­te over kan­ten for å se om du får fyrt av et raskt og vel­plas­sert skudd. Det er sjok­ke­ren­de hvor man­ge spil­le­re som ikke en­gang ten­ker på å byg­ge en ram­pe når de blir skutt på, men det kan alt­så red­de deg fra den sik­re død.

Det er all­tid en ri­si­ko for at mot­stan­de­ren din kan sni­ke seg rundt på si­de­ne og sky­te deg, så sørg for å set­te opp veg­ger på hver side av ram­pen for å få bed­re be­skyt­tel­se. Det­te er for øv­rig også star­ten på et tårn­fort (se punkt num­mer 5).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.