SLUTTSPILLET

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Stormsirkelen vil fort­set­te å krym­pe til den bare er en prikk på kartet. Og for­res­ten – det går ikke an å for­ut­si hvor sir­ke­len vil krym­pe. Den krym­per på et helt til­fel­dig sted in­nen­for den ak­tu­el­le sir­ke­len.

Mot slut­ten må du for all del unn­gå å bli fan­get i stor­men, for da kos­ter ska­de­ne deg 10 po­eng per se­kund. Det gir deg mak­si­mum 10 se­kun­der til å over­le­ve i stor­men.

Helt på slut­ten av spillet vil du sann­syn­lig­vis se hele stormsirkelen fra der du står, og da har du li­ten sjan­se til å løpe og gjem­me deg. Nå er det på tide å kjem­pe for li­vet ... som vi skal snak­ke mer om når du har bladd om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.