GJEM­ME SEG VS JAGE

På det Bør du gjem­me deg og ven­te med ret­te øye­blik­ket el­ler an­gri­pe fullt ar­se­nal?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Battleroyale er ikke som man­ge spill hvor det enes­te må­let er å sky­te flest mu­lig. Man får in­gen (ekte) pre­mie for å dre­pe flest spil­le­re (selv om det fin­nes noen be­løn­nin­ger, som vi kom­mer til­ba­ke til). Alt hand­ler om over­le­vel­se. Bare én spil­ler kan vin­ne. De and­re 99 er døde.

Er det da noe po­eng i å rase rundt og dre­pe and­re spil­le­re så snart du får mu­lig­he­ten? El­ler bør du hel­ler ven­te til ti­den er skal vi in­ne for å slå til? Her dis­ku­te­re de for­skjel­li­ge til­nær­mings­må­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.