1. UNN­GÅ TRAV­LE OM­RÅ­DER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Mak­si­mer sjan­sen for å over­le­ve ved hol­de deg unna trav­le strøk helt til du blir ab­so­lutt nødt til å opp­søke dem. Det å lan­de i Dusty Divot el­ler hvil­ken som helst av de sen­tra­le so­ne­ne i flukt­tra­se­en kan sik­re deg for­de­ler, men du har også mye stør­re ri­si­ko for å dø i lø­pet av et mi­nutt el­ler to.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.