4. SKRU OPP VOLUMET

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Hvis du hø­rer på mu­sikk el­ler spil­ler med volumet nede, går du glipp av halv­par­ten av spo­re­ne dine. Du hø­rer ikke den sva­ke klin­gin­gen fra en skatte­kis­te i nær­he­ten el­ler skrit­te­ne til en fien­de som sni­ker seg rundt i eta­sjen over. Ide­elt sett bør du set­te på deg et par hode­te­le­fo­ner og ikke ha and­re dis­trak­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.