7. IKKE FÅ PA­NIKK HVIS DU BLIR SKUTT

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

De beste spil­ler­ne for­vand­ler seg ikke til hode­løse kyl­lin­ger når de blir skutt. Med mind­re en snik­skyt­ter tref­fer deg rett i ho­det, er den førs­te kula van­lig­vis ikke dø­de­lig. Ikke bli stå­en­de pa­ra­ly­sert – bygg deg et skjul, finn ut hvor skud­de­ne kom­mer fra og skyt til­ba­ke. El­ler gjem deg. Ofte er det tryg­ges­te du kan gjø­re å løpe rundt et hjør­ne, for­svin­ne over kan­ten på en klip­pe el­ler duk­ke ned bak en gjen­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.