5. BRUK DØ­RER TIL FOR­VIR­RE FOLK

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

I spill som Batt­le Royale er det ge­ne­rel­le rå­det å luk­ke dø­rer bak deg, slik at and­re spil­le­re ikke kan se at du er der. Men det har også sine ulem­per. Hvis dø­re­ne er stengt, vil and­re spil­le­re bli opp­munt­ret til å kom­me inn for å se om det er vå­pen, kis­ter og am­mu­ni­sjon som lig­ger og fly­ter, og da kan det opp­stå skudd­veks­ling. Hvis de ser at dø­ra er åpen, sær­lig tid­lig i spillet når alle er på jakt etter sa­ker og ting, kan de vel­ge å la det være og hel­ler se etter et mer lett­vint ut­byt­te. Det hand­ler om å for­vir­re folk. Hva vil du at de and­re spil­ler­ne skal gjø­re? Spa­sere inn og ut­lø­se fel­la di, el­ler la deg være i fred?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.