8. LA AND­RE SPIL­LE­RE TA KAM­PEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Hvis du kan se to and­re spil­le­re i en skudd­veks­ling, er det van­lig­vis best å søke til­flukt, ven­te tål­mo­dig og la de and­re ta kam­pen. Det er en sjan­se for at de ska­der hver­and­re i pro­ses­sen, og at vin­ne­ren går svek­ket ut av kam­pen. Så snart skudd­veks­lin­gen er over, vil vin­ne­ren van­lig­vis gå og for­sy­ne seg av det ta­pe­ren måt­te ha mis­tet – den per­fek­te an­led­ning for deg til å inn­kas­se­re byt­te fra to spil­le­re uten at ved­kom­men­de mer­ker det. Her­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.