SQUADS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Dy­na­mik­ken er an­ner­le­des i en squad enn i en duo. Dere må fort­satt job­be sammen og ide­elt sett lan­de i sam­me om­rå­de, men du har litt mer rom til å være deg selv!

Dere bør lan­de i sam­me by, ikke i sam­me byg­ning. Hvis alle fire lan­der i sam­me hus, blir det gjer­ne krang­ling, og det er ikke res­sur­ser nok til alle. Prøv å kon­trol­le­re tre el­ler fire nær­lig­gen­de byg­nin­ger, og hold øyne­ne åpne for fien­de­squads.

Hvis dere ser en fien­de opp­tre som en­som ulv lang unna lag­ka­me­ra­te­ne sine, er det et bra tids­punkt å slå til på. Fire skyte­vå­pen vil sann­syn­lig­vis over­man­ne en per­son, men for­sik­re dere om at dere ikke går inn i en fel­le, med fien­dens lag­ka­me­rat ven­ten­de rundt hjør­net.

Husk at det fort­satt bare er mak­si­mum 100 spil­le­re på kartet i squad-spill, hvil­ket re­du­se­rer det fak­tis­ke an­tall mot­stan­de­re fra 99 til 24. Når spil­ler­ne sam­ler seg, er det mind­re sann­syn­lig at du vil tref­fe på fiendt­li­ge spil­le­re på ro­li­ge lan­dings­ste­der. Det gir squads bed­re sjan­se til å fin­ne vå­pen og fyl­le lag­re­ne med am­mu­ni­sjon og res­sur­ser før de går til krig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.