PÅ HVIL­KE ENHETER KAN MAN SPIL­LE FORTNITE BATT­LE ROYALE?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

I skri­ven­de stund er Fortnite Batt­le Royale kun til­gjen­ge­lig for App­le ip­hone og ip­ad. Spillet er svært kre­ven­de, og har nes­ten sam­me 3D-gra­fis­ke de­tal­jer som du får på full­ver­di­ge kon­sol­ler Det be­tyr at det bare kan spil­les på de al­ler sis­te – og dy­res­te – App­le-en­he­te­ne.

Føl­gen­de te­le­fo­ner og nett­brett kan hånd­te­re Batt­le Royale:

ip­hone: SE, 6S, 7, 8, x ip­ad: Mi­ni 4, Air 2, 2017/2018, Pro

Hvis te­le­fo­nen el­ler bret­tet ditt ikke står på lis­ta over, så støt­ter den ikke spillet. Det kan li­ke­vel hen­de du kla­rer å in­stal­le­re det, men det vil nes­ten ga­ran­tert ikke være spill­bart, og det kan gjø­re at ap­pen el­ler te­le­fo­nen kra­sjer.

FORTNITE PÅ MO­BIL

du måt­te ha om å spil­le Vi be­sva­rer alle spørs­mål og nett­brett! Batt­le Royale på smart­te­le­fon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.