HVIS JEG ER PÅ MO­BIL, SPIL­LER JEG DA MOT AND­RE SPIL­LE­RE PÅ KON­SOL­LER EL­LER PC/ MAC?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Stan­dard­inn­stil­lin­gen er at du ikke gjør det. Og det kan du være glad for – tro oss. Selv om mo­bil­kon­sol­ler har svært godt de­sign (se nes­te side), har du li­ke­vel en enorm ulem­pe sam­men­lig­net med dem som spil­ler på PC/ kon­sol­ler. Det er for ek­sem­pel mye ras­ke­re å snu deg en an­nen vei med den ana­lo­ge stick­en på en Xbox-kon­troll enn å svei­pe skjer­men på en ip­hone.

Så hvis du bare spil­ler al­min­ne­lig Solo, Duo og Squad, vil du bare spil­le mot spil­le­re på mo­bi­le enheter for at ting skal være noen­lun­de rett­fer­dig.

Unn­ta­ket er hvis du blir med vennene dine på en fest på en an­nen platt­form. Da fore­går plut­se­lig spillet på fle­re platt­for­mer, og du kan hav­ne i kamp med mot­stan­de­re på Pc/xbox/play­sta­tion osv. Lyk­ke til med det!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.