ER KON­TO­EN MIN SYNKRONISERT MEL­LOM ULI­KE ENHETER?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Med and­re ord, er Batt­le Pass, in­ventory, utfordringer osv. som jeg har tjent opp på kon­soll/pc til­gjen­ge­lig på mo­bil?

Ja. Så len­ge du har kob­let Xbox/ Play­sta­tion-kon­to­en din til Epic Ga­mes-kon­to­en (noe du kan gjø­re på www.epic­ga­mes.com/account/ per­so­nal) er alt du har tjent opp på Pc/kon­soll til­gjen­ge­lig på mo­bil, og om­vendt. Du vil ha til­gang til an­trek­ke­ne dine, du vil gjen­opp­ta utfordringer der du slapp sist, og alle opp­tjen­te Xp-po­eng vil kun­ne leg­ges i nes­te tier på Batt­le Pas­set ditt.

En ting du bør mer­ke deg: Hvis du spil­ler på Xbox, vil skjerm­nav­net ditt være det sam­me som bru­ker­nav­net på Xbox Live-kon­to­en din. Når du spil­ler på mo­bil, er skjerm­nav­net ditt det sam­me som på Epic Ga­mes-kon­to­en din. Det kan være greit å prø­ve å sik­re seg sam­me bru­ker­navn på beg­ge sys­tem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.