MOBILKONTROLL

Få kon­troll over Batt­le Royale på mo­bi­len.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Hvis du har spilt Batt­le PC Royale på kon­soll el­ler mo­bi­le og kom­mer inn i den ver­de­nen, er ting litt du ikke har an­ner­le­des. Selv om and­re spilt Fortnite på noen tid å bli platt­for­mer, tar det litt vant til kon­trol­le­ne.

Her skal vi vise deg hvor­dan du mest­rer fin­ner kon­trol­le­ne og hvor du funk­sjo­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.