END­RE FØLSOMHETEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Den and­re vans­ke­li­ge tin­gen å mestre på mo­bil er det å se seg rundt. Å svei­pe skjer­men for å se deg til­ba­ke kan gå lang­somt. In­nen du har ruk­ket å snu deg for å se hvor ku­le­ne kom­mer fra, er spillet slutt.

Prøv deg frem med for­skjel­li­ge føl­som­hets­inn­stil­lin­ger. Det er ikke bare be­rø­rings­føl­som­he­ten det kan vært lurt å prø­ve seg frem med, men også Touch ADS/ sikte­føl­som­he­ten. Prøv deg frem til du får det ak­ku­rat som du vil ha det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.