SLIK MEST­RER DU SIKTESYSTEMET

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Det vans­ke­ligs­te å be­gri­pe når du først be­gyn­ner å spil­le på mo­bil, er nok siktesystemet. Husk: vå­pe­net av­fy­res ikke sam­me hvor på skjer­men du tryk­ker. Vå­pe­net ditt har fort­satt syn­lig tråd­kors på skjer­men, som vi­ser hvor vå­pe­net sik­ter. En van­lig feil folk gjør, er å tryk­ke på fien­den de prø­ver å sky­te i ste­det for å sik­te inn vå­pe­net skik­ke­lig.

Glem ikke at du også har mu­lig­het til å se gjen­nom vå­pen­sik­tet Det kan hjel­pe deg å sik­te selv med vå­pen med kort og mel­lom­langt sik­te, ikke bare snik­skyt­ter­rif­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.