SE ETTER SPOR

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

For­di ly­den fra mo­bil- og nett­brett­høyt­ta­le­re er mye sva­ke­re enn den fra Tv-høyt­ta­le­re, gir mo­bil­ver­sjo­nen deg vi­su­el­le hint om hvor and­re spil­le­re er el­ler hvor skatte­kis­te­ne er gjemt.

Hvis du ser fot­av­trykk på skjer­men, be­tyr det at det er noen i nær­he­ten i den ret­nin­gen. Skatte­kistei­ko­net rø­per at det er en kis­te gjemt bak veg­gen, i gul­vet el­ler i ta­ket. Det be­tyr at det er mu­lig å spil­le med ly­den av, selv om vi ikke an­be­fa­ler det. Hvis du spil­ler på et of­fent­lig sted, hvor ly­de­ne fra spillet kan sje­ne­re and­re folk tar du bare på deg et par hode­te­le­fo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.