HVA INNE­HOL­DER DE ULI­KE FORTNITE-PAKKENE?

Lær alt om pakkene mens vi for­kla­rer hva de uli­ke Fortnite-ni­vå­ene inne­hol­der.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Save The World -

Royale, Hvis du kom­mer fra Batt­le gra­tis og vet du to ting: spillet er kjø­pe i spillet in­gen­ting av det du kan på­vir­ker game­play.

i styk­ker Vel, Save The World ri­ver i hvert fall alt du vet om spillet – stund blir Save fore­lø­pig. I skri­ven­de fort­satt solgt The World-kam­pan­jen fore­lig­ger pla­ner som et van­lig spill. Det men hvis du har om å gjø­re det gra­tis, av “grunn­det tra­velt med å bli en kjent med den­ne leg­ger­ne” og gjø­re deg av ver­den de­len av spillet før res­ten til å be­ta­le . inn­tar det, blir du nødt

over hva de Her gir vi en over­sikt uli­ke Fortnite-pakkene kan vel­ge den ret­te inne­hol­der, slik at du om Delux­e­for deg. Vi dis­ku­te­rer Edition­ver­sjo­nen el­ler Li­mi­ted og når spillet blir ver­sjo­nen er verdt det, på det gra­tis. Pri­se­ne var kor­rek­te i tryk­ken, men tids­punk­tet dette­gikk Li­mi­ted Edition­kan ha blitt end­ret, og til­ba­ke når som pak­ken kan bli truk­ket helst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.