VIL FORTNITE BLI TIL­GJEN­GE­LIG FOR ANDROID?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Det fore­lig­ger pla­ner om å utgi en An­d­roid­ver­sjon av Fortnite. I skri­ven­de stund har Epic sagt at det er pla­ner om å lan­se­re Android-ver­sjo­nen “i lø­pet av de nær­mes­te må­ne­de­ne”. Som med App­le-en­he­te­ne, er det sann­syn­lig at den bare vil være kom­pa­ti­bel med de sis­te og mest avan­ser­te en­he­te­ne (som Sam­sung Galaxy, S8 osv.)

Eiere av An­d­roi­den­he­ter kan gå inn på www.epic­ga­mes.com/ fortnite/en-us/mo­bi­le/ crea­te-account og klik­ke Get Star­ted for å re­gist­re­re in­ter­es­se. Da vil du bli in­for­mert når spillet blir til­gjen­ge­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.