TREN­GER DU INTERNETTILGANG FOR Å SPIL­LE FORTNITE?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Ja. Si­den Batt­le Royale er et on­line­spill hvor du kon­kur­re­rer mot 99 and­re real li­fe-spil­le­re, tren­ger du in­ter­nett for å spil­le . Det fin­nes in­gen off­li­ne-mo­dus. Merk at spillet ofte vil bru­ke en stund på å las­te ned opp­da­te­rin­ger før du star­ter en run­de. Selv med lyn­kjapt bred­bånd kan det ta noen mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.