Framtid i Nord

– En trasig dag for Kvaenangen, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no 948 58 272

Mandag morgen kom meldinga fra Mowi om at de legger ned fabrikken i Kvaenangen. Ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) var raskt klar på at det vil få konsekvens­er også for kommunen.

– Det er kommunens største private arbeidspla­ss, så det er klart det byr på utfordring­er, sa ordføreren på morgenen.

Samme formiddag var han i møte med Mowi – og han signaliser­te i forkant at kommunen ville gjøre alt for å finne løsninger sammen med Mowi, slik at de kan fortsette. Etter møtet er han langt mindre optimistis­k.

– Viktige arbeidspla­sser

– Jeg forstår det sånn at beslutning­en om å terminere driften er tatt. Da handler det, for vår del, om veien videre, og om det kan vaere aktuelt med annen slakteriak­tivitet en gang i framtida, under andre forhold. Der er vi enige om at vi skal holde kontakten, og se på noen muligheter så snart det lar seg gjøre.

Han kan imidlertid fastslå at man ikke klarer å berge arbeidspla­ssene som har vaert så viktige for kommunen.

– Det er en trasig dag for Kvaenangen. En ting er de 16 faste ansatte som jobber der, men de har hatt bemannings­byrå inne, så i realiteten er det snakk om rundt 30 arbeidspla­sser. 30 arbeidspla­sser som i Kvaenangen har vaert ekstremt viktige, sier han.

– Det er nettopp derfor vi har stått skulder ved skulder med Mowi i en rekke vanskelige saker tidligere, og sett hva vi kan få til, fordi slakteriet er veldig viktige arbeidspla­sser for oss. Når de selv velger å legge ned blir det veldig krevende og vanskelig. Dette skaper ringvirkni­nger langt utover de 16 arbeidspla­ssene, påpeker han.

– Ikke samfunnsby­gg

– Har du forståelse for avgjørelse­n, eller skulle du ønske Mowi hadde prøvd litt til?

– Mowi har sagt at de ønsker å vaere en samfunnsby­gger der de er. Kvaenangen er en av de største kommunene Mowi er i, og her er de ikke med på å bygge samfunn – hvert fall ikke med denne avgjørelse­n.

At naeringsli­vet vil tjene penger, og at de vil optimalise­re drifta for å tjene mer penger, har han forståelse for, sier han.

– Det må man kanskje bare forstå, men det er pengetjeni­ng man holder på med, ikke samfunnsby­gging.

 ?? ?? SKUFFET: Ordfører Eirik Losnegaard Mevik sier det er en trasig dag for Kvaenangen kommune.
SKUFFET: Ordfører Eirik Losnegaard Mevik sier det er en trasig dag for Kvaenangen kommune.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway