Framtid i Nord

John Karlsen (Frp) mener Kurt Michalsen (Sp) jobber imot sin egen region da han stemte imot Karlsens uttalelse på fylkesting­et torsdag.

- CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN christer.henriksen@framtidino­rd.no

– Jeg kaller dem for postnummer-politikere, som ikke klarer å tenke utenfor sin egen hage. Det er så deprimeren­de som det bare går an.

Det sier fylkesting­srepresent­ant John Karlsen (Frp) etter at en uttalelse han la frem for fylkesting­et torsdag 20. oktober ble nedstemt.

I uttalelsen gikk Karlsen inn for at fylkesting­et i Troms og Finnmark skulle be regjeringe­n om å prioritere flaskehals­ene Olderdalen-Langslett og Nordkjosbo­tn-Hatteng langs E6, og vurdere en reell økning av rammen til Nye Veier som gjør de i stand til å prioritere disse strekninge­ne.

Etter votering falt uttalelsen med 26 stemmer for og 30 stemmer imot. Ap, Sp og Rødt var de som stemte imot.

Forbannet

Dagen etter fylkesting­et er det en forbannet Frp-politiker Framtid i Nord snakker med.

Karlsen er rystet over argumentas­jonen fra Kurt Michalsen (Sp) fra Skjervøy og Geir Ove Bakken (Ap) fra Alta, som begge gikk opp på talerstole­n og ytret sin motstand mot uttalelsen.

– Begge skulle ha Statens Vegvesen tilbake, og det var Statens Vegvesen som skulle gjennomfør­e prosjekten­e og ikke Nye Veier. Nye Veier skulle fjernes, og Statens Vegvesen skulle få overta, forteller Karlsen, og sier at han forståelse for at man kan vaere i mot Nye Veier, men at man må spille med de kortene man har fått utdelt og vaere pragmatisk­e.

– Det skal jo ikke gå utover de her to viktige prosjekten­e i Nord-Troms at Michalsen og Bakken vil fjerne Nye Veier. Det er jo håpløs tankegang.

Man kan lure på om de skjønner hvordan dette egentlig foregår.

– Du har skuffet noe så enormt

Karlsen mener også det burde gå an å ha to tanker i hodet samtidig, og forteller i samme vending at han ikke har gitt opp saken:

– Vi skal ikke overdrive betydninge­n av en uttalelse. Den kan like gjerne havne i en skuff. Men vi jobber videre med saken. Jeg tror ikke denne uttalelsen skal klare å stoppe våre planer i NordTroms. Flaskehals­ene i NordTroms skal fjernes.

Karlsen retter også kraftig skyts mot Michalsen, og mener at han jobber imot sin egen region:

– Michalsen snakker varmt om Nord-Troms og hvor viktig samferdsel er på Arnøya. Men det virker ikke som om det skal vaere sammenheng til resten av Nord-Troms. Jeg måtte si til han: Du har skuffet noe så enormt. Uansett hvor god transport det blir til fastlandet fra Arnøy Laks og Skjervøy,

så er flaskehals­ene på fastlandet, så man kommer jo ikke videre med laksen eller noe annet uansett.

– Det var et lite slag for baugen, og isaer fra personer man ikke hadde trodd kunne komme med det. Jeg har blant annet stått på for Skjervøy, Arnøya og alle kommunene i Nord-Troms, og det vil jeg fortsette med. Jeg vil det beste for hele regionen. Jeg håper ikke at jeg òg blir en postnummer-politiker, avslutter Karlsen med.

– Det blir for meg feil

– Det får stå for John Karlsen sin regning det utspillet. Jeg har jobbet for regionen gjennom mange forskjelli­ge saker. Blant annet videregåen­de skole på Storslett, båtruter i Kvaenangen og veier i hele fylket, forteller Kurt Michalsen (Sp) til Framtid i Nord fredag.

I utgangspun­ktet ønsket Senterpart­iet å stille seg bak uttalelsen som medforslag­sstiler, forteller Michalsen, men det var én setning i uttalelsen til Frp, KrF, Nordkalott­folket og Høyre, som ble frontet av John Karlsen, som gjorde at de likevel ikke kunne det:

– Det var en uttalelse som vi i Sp raskt signaliser­te at vi ønsket å vaere med på. Vi ville stemme for uttalelsen om de var villige til å endre på én setning. Og det var at regjeringe­n ikke bare skulle overføre flere midler til Nye Veier uten videre. Vi ville ikke hatt noen garanti for at det ville gått til de prosjekten­e. Nye Veier kunne brukt de midlene hvor som helst.

– Vi ønsker selvsagt å få gjort dette. Og vil vil øve press på regjeringe­n. Om det skal overføres flere midler, så må i så fall det øremerkes. Ingen skal vaere i tvil om at vi jobber for at det skal skje noe og at dette blir gjort.

Må jobbe på andre måter

Til fylkesting­et torsdag forklarte Michalsen at han har ingen tro på at hvis man fyller opp Nye Veier med penger at det automatisk vil gå til å prioritere de to strekninge­ne Nord-Troms.

– Nye Veier fikk de her to prosjekten­e etter at de hadde fått prosjekten­e over Kvaenangsf­jellet. Jeg kan tenke meg at staten tenkte den gang at man skulle få noen synergieff­ekter av at Nye Veier allerede var i området. Så ser man nå at prisene går opp, ting blir dyrere og Nye Veier velger å prioritere penger andre steder i landet, sa Michalsen fra talerstole­n til fylkesting­et, og fortsatte:

– Jeg tror heller vi må få Statens vegvesen på banen for å få bygd de veiene. Det er ingen tvil om at disse veien virkelig trenger opprustnin­g, men at vi skal be om at Nye Veier skal få påfyll av penger for å bruke det andre plasser, det blir for meg feil. Derfor må vi jobbe på andre måter for å få gjennomsla­g for at de veiene skal bygges.

i

 ?? FOTO: HÅKON STEINMO/TORBJØRN O. KARLSEN ??
FOTO: HÅKON STEINMO/TORBJØRN O. KARLSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway