Framtid i Nord

Enighet om strømstøtt­e til naeringsli­vet

SV og regjeringe­n er enige om strømstøtt­eordningen for naeringsli­vet. Det settes av penger til naerbutikk­er i krise, og mer til utsatte grupper.

-

Matsentral­ene sikres også 2 millioner kroner.

Forhandlin­gsleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV bekrefter enigheten i en pressemeld­ing.

– Høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid. Nå sliter folk med strømregni­ngene, da er det viktig at fellesskap­et stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtt­e, sier han.

Enigheten innebaerer at flere får bostøtte, og at de får mer i strømstøtt­e helt fram til april neste år, opplyser SV.

– Vi gir i tillegg en håndsrekni­ng til studentene inn mot vinteren, sier han.

Regjeringe­n har også sikret flertall for forslagene om å bevilge 7 milliarder kroner i støtte til Ukraina og for å styrke Forsvaret.

– I en mer urolig tid må vi stå sammen og ta vare på hverandre, og ha gode ordninger for de som får det ekstra trangt fremover, sier Aps Eigil Knutsen, som er leder av finanskomi­teen på Stortinget.

 ?? FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB ?? ENIG: SVs forhandlin­gsleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB ENIG: SVs forhandlin­gsleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway