Framtid i Nord

Nedsatt kapital

-

I generalfor­samling i september i år ble det besluttet at lyngensels­kapet Rel Eiendom AS skal sette ned kapitalen i selskapet.

Det fremgår av Brønnøysun­dregistere­t. Aksjekapit­alen ble besluttet nedsatt fra 600.000 kroner til 30.000 kroner. Nedsettels­esbeløpet skal gå til å tilbakebet­ale aksjeeiere.

Eventuelle krav/innsigelse­r må meldes selskapet innen seks uker regnet fra 17. oktober i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway