Framtid i Nord

Nyregistre­ring

-

Transports­ervice Nord AS er et nyregistre­rt selskap på Skjervøy. Det melder Brønnøysun­dregistere­t.

Selskapet har som formål å drive innen transport og logistikk og alt som står i forbindels­e med dette.

Det er Rune Dahl Jørgensen som skal stå for den daglige driften, mens Stig Atle Stokvik er styrets leder. Jørgensen er også styremedle­m sammen med Arnt Inge Haugen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway