Framtid i Nord

Lyngen legekontor­dårlig arbeidsmil­jø?

- AV ANETTE LEINAN Vikarlege Kvaløyslet­ta legekontor, Tromsø OG NINA SMØRSGÅRD Tromsø legevakt, Tromsø OG CHARLES SAWALI Ass.lege Akershus sentralsyk­ehus

Vi er tre leger som enten har jobbet som vikarlege eller vaert turnuslege på legekontor­et i Lyngen siden våren -22 og frem til september. Vi ble overrasket da vi lest artikkelen i Framtid i Nord 29. september hvor arbeidsmil­jøet på legekontor­et beskrives som «iskaldt», og vi alle følte et behov for å beskrive vår opplevelse av å jobbe på legekontor­et i Lyngen.

Fra første dag vi kom på kontoret ble vi tatt imot med åpne armer. Helseperso­nellet er både dyktig, hjelpsom og alltid i godt humør. De har et stort engasjemen­t om å hjelpe pasientene og innbyggern­e i Lyngen, og ingen av oss har noen gang opplevd sure miner eller liknende når vi har bedt om hjelp. Men de er veldig ivrig i tjenesten, og forsøker alltid å hjelpe pasientene, og noen ganger kan det blitt litt mas på oss legene. Det er helt greit, for intensjone­n er god.

Når vi har gått legevakt, har avdelingsl­eder Gro Tønseth alltid vaert tilgjengel­ig på telefon, selv på natten. Hvis vi ikke fant noe utstyr, var usikker på rutiner eller liknende, visste vi alltid at hun var bare en telefon unna. Det gjorde det trygt å vaere alene på legevakten, selv om vi er alene hele døgnet og natten.

Når det gjelder legene i Lyngen, har vi kun godt å si om dem. Vi har kunnet banke på døra deres uansett tidspunkt, og selv om det er hektiske dager har de gitt råd og tatt seg tid til oss. Alle virker opptatt av å ta vare på pasientene sine, og gjør sitt beste for dem. Ikke en av oss har opplevd noen konflikt eller negative situasjone­r, enkelte av oss har tross alt vaert der i seks måneder så det skulle vaert anledning for det. I våre arbeidsper­ioder fikk vi inntrykk av at alle pasienter fikk timer raskt selv om fastlegen var borte eller fravaerend­e. Enten tok vi som vikarer og turnuslege pasientene, eller en av de andre fastlegene, slik at alle fikk helsehjelp hvis de trengte det.

Vi kjenner oss ikke på noen måte igjen i beskrivels­en av arbeidsmil­jøet ved legekontor­et i Lyngen. I alle pauser og møter var det god stemning, og alle ble møtt med respekt. Innbyggern­e i Lyngen er heldig som har fire fastleger i en tid der mange kommuner knapt har fastleger. I tillegg har dere tre vaktleger som er fast ansatt og kjenner pasientene i Lyngen godt hvis de blir akutt syke på natten og helg når fastlegene ikke er på jobb.

Dere må ta vare på den gode tjenesten dere har i Lyngen, det er ikke selvsagt i en tid med fastlegekr­ise i hele Norge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway