Framtid i Nord

Et land i krig

- Aase Falch

Jeg hører millioner av hjerteslag jeg hører dem om natten, det er så lenge til dag de venter på mat, på vatten.

jeg hører dem gjennom dører, gjennom vinduer og tak, de skriker men det er ingen som hører mens husene faller i flammende flak,

Jeg hører tusener av hjerteslag som aldri skal våkne, aldri skal oppleve en ny dag men er i ferd med å slokne.

Jeg hører drypp av blod mot grus og stein, skrik fra kvinner som må føde mellom bomber og raketter og knuste bein i byer som nesten er øde.

Himmelen er ikke lenger rød av rødme som solen gir, den henter sin farge fra blod av folk som i døden strir med hjerter i sjelenød.

Jeg hører hjerteslag fylt med lengsel til en kjaereste de aldri fikk eie, de ventet, det ble deres stengsel, aldri fikk dele hennes leie.

Aldri fikk elske aldri miste aldri sverge troskap til det siste.

Så måtte Gud forbarme oss litt vi som bare lar det bli, som ikke tør protestere men tar det for gitt at vår frihet for evig vil gjøre oss fri

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway