Framtid i Nord

Henrik selger sjøbue ne og firmaet: – Det er en tid for alt

For ti år siden flyttet Henrik Solberg tilbake til Manndalen og tok etter hvert over driften av Manndalen Sjøbuer AS. Nå ønsker han å gjøre noe annet, men om han fratrer fra reiselivet er ikke sikkert.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

På nordsiden av E6 i Manndalen ligger åtte sjøbuer idyllisk til innenfor molen.

De ble bygget i 1994. Da var det åtte eiere av sjøbuene, men i dag er de alle eid av reiselivss­elskapet Manndalen Sjøbuer AS, som ble stiftet i år 2000.

I august 2014 tok Henrik Solberg over som daglig leder av selskapet, og siden den gang har sjøbuene blitt løftet opp til moderne standard.

Men nå ser han etter noen til å ta over reiselivsb­edriften, som er eid av han og hans bror.

– Det er en tid for alt. Det har vaert spennende, med alt fra a til å. Men jeg har jo merket at jeg bare er en mann, og at man kanskje burde vaert to for å drive dette, forteller Solberg.

I hovedsak har Solberg stått for driften av selskapet, men har fått hjelp fra blant annet broren når det har vaert behov. Begge driver også egne selskap i tillegg.

Prisantydn­ingen til selskapet ligger på 10,5 millioner kroner.

– Helhjertet

Solberg har arbeidet i bedriften i ti år nå, og forteller at det har gitt både opp og nedturer.

– Men det har jo selvfølgel­ig vaert gøy. Jeg har kunne vaert sjef for egen tid, tatt imot gjester fra hele verden, og så er det jo et enormt nettverk i reiselivet, forteller han.

Om dette er riktig tidspunkt å selge på, er han ikke sikker på. Reiselivet er på tur opp igjen etter to svaert utfordrend­e år med koronapand­emi. Denne sommer var for bedriften svaert bra – kanskje bedre enn sommeren før koronaen.

– Når det er bra å selge vet man jo aldri. Dette er noe vi besluttet allerede i sommer. Men vi må prioritere hva vi skal bruke tid og energi på når vi ikke rekker til alt.

– Vi har jo arbeidet helhjertet med bedriften, men når

man finner noe annet så må man jo forfølge det.

Solberg jobber i tillegg som guide i inn- og utland, og er i siste året på et bachelorst­udie.

Samtlige av sjøbuene er renovert til en topp moderne standard. Det er også den tilhørende kafeen.

– Vi har bygd og bygd. Det siste er saunaen og jacuzzien, så vi har hevet standarden her kraftig. Og i 2017 ble hele området omregulert for å kunne bygge enda flere enheter, så for de som vil satse er det potensiale for det, sier Solberg.

Sto med lua i handa

Områder rundt sjøbuene har det også skjedd en del med gjennom årene. Da Nordnestun­nelen ble bygget hadde det stor påvirkning på drifta.

– Det var både positivt og negativt. Det var en del arbeidere som bodde her, men turismemes­sig var det fullstendi­g katastrofe. Man sto med lua i handa og så gjestene dra, og betale de tilbake i tusener og tusener. De kom jo hit for å ha det rolig og vakkert, forteller han.

Det sier han var en interessan­t periode. Økonomisk var det ikke så ille, men det ga et negativt utslag på ratingen.

– Men nå er det blitt mye bedre. Havna er blitt fint og vi nytter godt av at det er et levende naeringsli­v rundt oss.

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? ÅRSTIDER: De åtte sjøbuene er oppkalt etter de åtte samiske årstidene.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ÅRSTIDER: De åtte sjøbuene er oppkalt etter de åtte samiske årstidene.
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? FIN UTSIKT: Fra sjøbuene har man utsikt mot havna og fjorden. Før drev de aktivt med fisketuris­me, men det har bedriften trappet kraftig ned på. – Det har gjort at vi har fått en annen type turisme hit; flere vandrere og finlendere som bruker naturen vår på en annen måte, forteller Solberg.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD FIN UTSIKT: Fra sjøbuene har man utsikt mot havna og fjorden. Før drev de aktivt med fisketuris­me, men det har bedriften trappet kraftig ned på. – Det har gjort at vi har fått en annen type turisme hit; flere vandrere og finlendere som bruker naturen vår på en annen måte, forteller Solberg.
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? SELGES: Daglig leder Henrik Solberg ser etter nye utfordring­er. Nå selger de sjøbuene.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD SELGES: Daglig leder Henrik Solberg ser etter nye utfordring­er. Nå selger de sjøbuene.
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? KORT VEI TIL FJAERA: I én av sjøbuene kan man se rett ned i fjaera fra stuegulvet.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD KORT VEI TIL FJAERA: I én av sjøbuene kan man se rett ned i fjaera fra stuegulvet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway