Framtid i Nord

Vil høre hva innbyggern­e tenker om en folkehøysk­ole i kommunen

Kåfjord kommune inviterer innbyggern­e til dialogmøte for å høre hva de tenker og ideer om en folkehøysk­ole i kommunen.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

På sin nettside inviterer Kåfjord kommune innbyggere til et dialogmøte 16. november.

Det vil finne sted på Senter for Nordlige folk.

Bakgrunnen for møtet er at kommunen har fått inn forslag om å vurdere oppstart av en folkehøysk­ole i kommunen – det med fokus på urfolk og ivaretagel­se av kulturtrad­isjoner.

De skriver at det gamle sykehjemme­t i Birtavarre kan vaere lokale for en slik skole.

– Vi inviterer våre innbyggere til dialogmøte for å drøfte idéen sammen. Det åpnes også opp for andre idéer som skaper vekst i vår kommune rundt bruken av det gamle sykehjemme­t. Det legges opp til dialog i grupper eller direkte i plenum, skriver kommunen.

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ??
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway