Framtid i Nord

Avisa åpner alle sakene i 72 timer: – Vi bjudar på

Redaktøren håper flere ser journalist­ikken avisa leverer.

- ISABELL HAUG isabell@framtidino­rd.no

– Vi har jo praktisert et ganske strengt regime det siste halvannet året, der så godt som alt innhold har vaert forbeholdt våre lesere. At vi nå åpner og gir bort alt er ganske spesielt og litt skummelt.

Det sier ansvarlig redaktør i Framtid i Nord, Kjetil M. Skog.

Nytt system

Men avisa gjør det likevel. Mandag kveld åpnes nemlig alle plussaker - og de holdes åpne i 72 timer. Årsaken er omlegging til et nytt abonnement­system.

– Veldig forenklet så bytter vi system. For at vi ikke skal komme i en situasjon der kundene får problemer underveis, velger vi heller å snu om og gjøre at sammen gratis. Så er planen at når alt er klart, lørdag klokka 11 på formiddage­n, så er det tilbake til det vanlige.

– Vi bjudar på

I praksis betyr dette gratis journalist­ikk til alle som vil lese artikler og reportasje­r, i tre hele døgn.

– Ja, vi bjudar på. Det blir som i riktig «gamle» dager, da alt vi publiserte på nett var gratis.

Redaktøren legger ikke skjul på at han håper det kan friste flere nye fjes til å bli faste lesere.

– Vi håper jo at folk skal se hvor mye de faktisk kan få om de blir kunder hos Framtid i Nord. Normalt må man jo ha et abonnement for å lese naer sagt uansett hva vi kommer med, men nå får alle lese alt, poengterer han.

Lite klager

Da Framtid i Nord valgte å stramme inn på hva avisa plusset, ventet redaktøren mer støy enn det han faktisk opplevde.

– Jeg trodde det var flere som skulle klage, men fakta er at de aller fleste i dag forstår at vi må ta betalt for den journalist­ikken vi gjør. Det å lage gode saker skjer ikke uten at det koster. Vi skal dra ut til folk, vi skal hjem igjen, vi skal med ferge og vi skal ha noen kroner i lønningspo­sen til de som jobber her. Helst også så mye at det er attraktivt å jobbe hos oss framfor andre medier. Da trenger vi inntektene brukerne, eller kundene som de jo mer korrekt er, gir oss, avslutter Skog.

 ?? FOTO: ISABELL HAUG ?? ÅPNER OPP: Denne uka blir det gratis å lese Framtid i Nord på nett. Redaktør Kjetil Martesønn Skog sier det nye systemet ikke vil føre til noen endringer for leserne.
FOTO: ISABELL HAUG ÅPNER OPP: Denne uka blir det gratis å lese Framtid i Nord på nett. Redaktør Kjetil Martesønn Skog sier det nye systemet ikke vil føre til noen endringer for leserne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway