Framtid i Nord

Storfjord har prøvd to ganger å få tilsatt en ny kommunedir­ektør. Nå venter de til utpå nyåret før de prøver igjen.

-

Geir Varvik (H), ordfører i Storfjord, sier til Framtid i Nord at kommunen har besluttet å avvente en tredje utlysning etter kvalifiser­te folk til å ta over som administra­tiv sjef i Storfjord. To utlysnings­runder på rappen har ikke hatt det ønskede resultat, ifølge ordføreren.

– Nei, vi kan vel si at vi ikke har vaert 100 prosent fornøyd med de som har søkt så langt. Derfor er situasjone­n ennå uavklart, sier Varvik.

Holder pusten

Nå vil han ta saken til formannska­pet, med ett klart budskap:

– Vi kommer til å foreslå at vi holder pusten til en gang etter nyttår. Så prøver vi på nytt i februar - mars og ser hva vi kan oppnå da. Vi kan ikke gå på en tredje utlysning nå og risikere at vi går bom en gang til, sier Varvik.

Storfjord-ordføreren medgir at kommunen etter hvert har kommet i en vanskelig situasjon etter at Willy Ørnebakk sluttet som kommunedir­ektør tidligere i år. Tidligere rådmann Trond Roger Larsen har steppet inn og tatt jobben midlertidi­g, men han har ifølge istorfjord.com signaliser­t at det ikke er aktuelt å fortsette i jobben etter 31. desember. Det bekrefter også Geir Varvik.

– Ja, han har vi til 31. desember. Så er det slutt. Så hva gjør vi 1. januar? Det begynner å bli en stor utfordring for oss. Vi er jo nødt til å ha en kommunedir­ektør, så den nøtten må vi

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? PÅ UTKIKK: Geir Varvik er klar over at Storfjord snart må ha en ny kommunedir­ektør på plass.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN PÅ UTKIKK: Geir Varvik er klar over at Storfjord snart må ha en ny kommunedir­ektør på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway