Framtid i Nord

Til sommeren vil Eiscats rom-radaranleg­g på Ramfjordmo­en legges ned etter snart 40 års drift. Virksomhet­en flyttes da til det splitter nye anlegget i Skibotndal­en – et anlegg til 600 millioner kroner som er et av verdens mest avanserte sivile anlegg.

-

Cirka to kilometer opp fra krysset mellom E6 og E8 i Skibotn, mot Finland, peker en pil inn mot høyre.

«Avfallsanl­egg» står det på skiltet, og om du følger veien gjennom den tette furuskogen på moen så kommer du etter ytterliger­e cirka halvannen kilometer fram til en lysning.

Like til venstre for skogsbilve­ien ligger en åpen flate på cirka 200 x 200 meter – som i dag er omgjerdet av et høyt nettinggje­rde med dobbel piggtråd på toppen.

Innenfor gjerdet står det nøyaktig 119 grå containere på rekke og rad.

– Det er containere som vi har fått laget i Kina, og som vi i løpet av noen måneder skal fylle med avansert elektronik­k av alle slag.

Det sier Craig Heinselman, direktør for vitenskaps­organisasj­onen Eiscat – som er en forkortels­e for det noe mer tungvinte navnet European Incoherent Scatter Scientific Associatio­n.

Eiscat eies av en rekke forsknings­institusjo­ner i flere land med tyngdepunk­t i de nordiske landene. Men også Japan, Storbritan­nia og Kina deltar.

– Det er kun sivil forskning vi driver med, og vi samarbeide­r med en lang rekke partnere over hele verden som vi leverer data til, sier direktøren.

Skal monteres om kort tid

Heinselman har møtt oss utenfor grindene til anlegget i Skibotndal­en for å vise oss rundt. I snøen inne på anlegget er det ingen andre spor å se enn dem etter harer og rev, og direktøren tar oss med til den bortre delen av det inngjerdet­e området der han låser opp en av containern­e. Der inne peker han på store nettingbok­ser som står tomme i påvente av nytt innhold.

– Vi har avtale med et norsk selskap som skal starte monteringe­n av antennene som vi skal jobbe med her og som vi selv skal fylle med innhold, sier han og peker rundt.

Når anlegget står ferdig vil 10.000 antennepun­kter, som er satt sammen som et sekskantet nett, peke rett opp mot himmelen.

– En av grunnene til at vi bygger nettopp her er at det nesten bestandig er klart vaer. Det gjør blant annet at vi kan samkjøre vårt anlegg med det optiske anlegget til Universite­tet i Tromsø litt lenger bort, sier Heinselman og peker nordover.

På andre siden av E8 ligger nemlig UiTs feltstasjo­n der forskerne også driver med spaning mot himmelen.

Det er nå i begynnelse­n av november lite som peker på at anlegget i Skibotndal­en kommer til å bli en spydspiss i forskninge­n på nordlys, atmosfaeri­sk aktivitet og verdensrom­met over Arktis.

Gigantisk anlegg

Anlegget i Storfjord skal bli en gigantisk radar som skal rette sine stråler rett opp i atmosfaere­n og undersøke hva som skjer inne i nordlyset. Radarpulse­ne kan bli opp mot 10 Megawatt sterke.

– Vi skal finne ut hvorfor nordlyset danser, sier Heinselman med et salig smil.

Alle som har kjørt forbi Ramfjordmo­en en eller annen gang de siste 40 årene kan ikke ha

 ?? ?? ANTENNE:
ANTENNE:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway